CAL Opetussuunnitelma 2020-2021

Kolmen kuukauden osaamispajan opetussuunnitelma:

TKTaidekasvatus

TK1Työpajojen vetäminen käytännössä28h
TK2Taidekasvatuksen teoriaa6h
TK3Taide & Kasvatus, toimintatapoja6h
TK4Lastenkulttuurikeskukset ja niiden toiminta3h
TK5Tapahtuma- ja palvelutuotanto (31.10.)20h
YTMYhteisötaiteen ja soveltavan taiteen menetelmät

ytm1Osallistava valokuvaus9h
ytm2Suullinen ilmaisu ja improt9h
ytm3Video ja elävä kuva12h
ytm4Tila-Aika-Paikka ja Julkinen taide12h
ytm5Kirjoittaminen6h
ytm6Ympäristötaide6h
OKOhjaus ja kasvatus

ok1Ryhmät ja Dynamiikka12h
ok2Sosiaalipedagogiikka6h
ok3Sosiokulttuurinen innostaminen6h
ok4Käytännön ryhmänohjaus6h
ok5Oppimiskäsityksiä ja pedagogiikkaa6h
THTaide ja hyvinvointi

th1Taidesovelluksia Sote ympäristöissä12h
th2Kenttävierailut9h
4YYksilö, yhteisö, yhteiskunta ja ykseys

4Y1Johdatus yhteiskunnalliseen ajatteluun12h
4Y2Vapaa sivistystyö3h
4Y3Sivistys ja ihmiskäsityksiä3h
4Y4Toimintamalleja yhteisötyössä6h
YHTYhteiskunnallinen ja kantaaottava taide

yht1Yhteisötaideprosessi40h
OOOman osaamisen kehittäminen ja paketointi

oo1CV6h
oo2Osaamisportfolio12h
oo3Yrittäjyys taidealalla40h

verkkokauppa, pieni taidekauppa, tuotteistaminen

oo4Osuuskunta toimintaympäristönä4h
oo5Taiteellisen työn monet kasvot14h
oo6Projekti-työskentely30h
oo7Valinnainen lyhytkoulutus24h
oo8Omat projektit30h
oo9Talouslaskenta ja budjetointi9h
oo10Apurahojen hakeminen6h
oo11Oma urapolku9h