Tervetuloa Teatteri-Traktoriin

Teatteri-Traktori on ammattivetoinen teatteri, jonka päätehtävä on esittävän taiteen tekeminen koko perheen yleisölle sekä mahdollisesti muille yleisöryhmille. Ensisijaisesti olemme lastenkulttuurikeskus ja teemme esityksiä, työpajoja ja kulttuuritoimintaa huomioiden lapset ja perheet.  Teatteria ylläpitää yhdistys Teatteri otsot ry jolla on reilut sata jäsentä.

Missiomme on keskittyä yleisön kanssa resonoivan ja vuoropuhelevan taiteen tekemiseen eettisesti ja tinkimättömästi. Laadukkaan ja monipuolisen kulttuuritoiminnan taustalla ovat teatterin arvot joista tärkeimpinä ovat sosiaalinen tasa-arvoisuus sekä “kulttuuri kuuluu kaikille”.

Tulevina tavoitteina teatterilla on katsojapohjan laajentaminen, Kulttuuritehdas Siihtalan vakiinnuttaminen, taloudellisesti kestävän kehityksen aikaansaaminen sekä organisaation jatkuvan oppimisen säilyttäminen.

Teatteriesityksinä vuonna 2021 tehdään kaksi isompaa näytelmää ja yksi pienempi ja muokkaantuvampi tiedeteatterin näytelmä joka samalla luo uutta toimintatapaa. Sinkkolan kesänäyttämön ja  Siihtalan Kulttuuritehtaan talvinäyttämön lisäksi esityksiä viedään kiertueille, festivaaleille ja muihin ympäristöihin. Näytäntöjä vuonna 2021 pidetään 80-100, työpajoja tai vastaavia toteutetaan 120, henkilötyövuosia taiteen ammattilaisille pyritään tarjoamaan 7. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä joilla on vähintään 50 % työaika teatterilla on vuoden 2020 lopussa 5 henkilöä, loput muodostuvat produktio- tai projektikohtaisista vakituisista tekijöistä eri taiteen aloilta. 

Teatteritoiminnan lisäksi Teatteri otsot ry ylläpitää Kulttuurikeskus Siihtalaa ja ComArtLab toimintaa. Kulttuuritehtaalla on vuodessa 200 yleisötapahtumaa tai esitystä ja lisäksi moninkertainen määrä harjoitustilaisuuksia, kursseja ja taiteen alan työskentelypäiviä. Kulttuuritehdas on yksi Joensuun kaupungin tukemista kulttuurikeskuksista ja vakituisia toimijoita ovat teatterin lisäksi mm. Pohjois-Karjalan elokuvayhdistys, Taideyhdistys Harha ja Joensuun ylioppilasteatteri. ComArtLab eli pitkältä nimeltään Community Art Laboratory keskittyy soveltavan taiteen, yhteisötaiteen,taidekasvatuksen sekä tieteen&taiteen yhteistoiminnan kehittämiseen. Toimintalinjan alla on pienempien projektien rinnalla käynnissä Joensuun kaupungin rahoittama KAKE-hanke sekä työllisyyspoliittinen taiteen alan osaamisen lisäämiseen keskittyvä TYPO-hanke. Erilaiset taidekurssit, taideleirit ja mahdollisuudet teatterialan harrastamiseen sijoittuvat myös ComArtLab- siiven suojiin.