Valmennuslinja

Valmennuslinjalla sinulla on jo olet hyvässä vauhdissa oman työskentelysi kanssa ja toimit aktiivisesti luovan työn parissa päivittäin.

Laajentamalla osaamistasi yhteisötyön, opettamisen ja yhteisötaiteen kentille pystyt ehkä laajentamaan tarjontaasi ja lisäämään työmahdollisuuksia.

Samalla kun kehität omaa luovaa tekemistäsi liityt verkostoon jonka kautta oman työn laskuttaminen esimerkiksi osuuskunnan kautta ja samaan aikaan sovitellun työttömyyspäivärahan saaminen mahdollistuu.

Lyhyesti sanottuna, sinulla on koulutus ja osaaminen, nyt pinnistellään yhdessä kohti sitä että taiteen ala toisi edes osan leivästä pöytään.

Osallistujan kanssa tehdään työkokeilusopimus tai ehtojen täyttyessä osa-aikainen työsopimus.

comartlab@traktori.net
050 330 2277