Osaamispaja, 3 kk

Osaamispajojen toiminta koostuu kolmen kuukauden mittaisista jak- soista, joihin osallistujat tulevat pääsääntöisesti työkokeilusopimuksella. Jaksoja voi tarvittaessa olla kaksi peräkkäin, jolloin osallistuminen on yhteensä kuusi kuukautta. Toiminta keskittyy osaamisen kehittämiseen ottaen huomioon yksilöllisesti jo olemassa olevat erityistaidot. Ohjattua ja “opinnollistettua” toimintaa on 30 tuntia viikossa. 

Osaamispajat on suunnattu pääosin taide-, sosiaali- tai yhteisöohjausalaa opiskelleille nuorille, joiden osaamista täydennetään ja laajennetaan yhteisötyön ja ohjauksen menetelmäosaamisella. Mukaan voidaan ottaa myös niitä, joilla ei ole koulutusta ja miettivät siten omaa alaa tai sitten yli 50-vuotiaita joiden työllistyminen erilaisiin yhteisö- taiteen tai yhteisötyön projekteihin hankkeen kautta helpottuu.

Kysy lisää ja hae mukaan! 

comartlab@traktori.net  050 330 2277
ESIMERKKI AIHEISTA JA SISÄLLÖISTÄ 2020
mm:

  • Ryhmänohjaus
  • Yhteisötyö ja sen menetelmät
  • Taidekasvatus
  • Yrittäjyys
  • Taide ja hyvinvointi
  • Yhteiskunnallinen taide
  • Ihminen ja luonto
  • Omat yhteisöprojektit
  • Oman kiinnostuksen mukaiset aiheet