Osaamispaja, 3 kk

ComArtLab on erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelevä projekti, jonka tavoitteena on kehittää yhteisen taiteellisen toiminnan kautta Joensuun aluetta ja sen ihmisten hyvinvointia. Kutsumme sinut mukaan toimintaan kehittymään taiteen tekijänä, sosiaalisena kasvattajana ja yhteisötaiteen soveltajana. 

ComArtLabin Osaamispaja tarjoaa arkiviikolla päiväaikaan järjestettävää koulutusta, joka antaa valmiuksia esittävän taiteen tekemiseen, soveltamiseen ja tuottamiseen. Opintokokonaisuudessa perehdytään yhteisötaiteen, ohjaamisen ja innostamisen prosesseihin. Lisäksi tutustumme erilaisiin taiteen aloihin kuten teatteriin, kirjoittamiseen, valokuvaan, kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikkeeseen samalla etsien jatkuvasti tapoja, joilla soveltaa näitä erilaisissa yhteisöissä. Koulutus juurtuu käytäntöön ja antaa mahdollisuuksia harjoitella teoreettista tietoa ja uusia taitoja projekteissa, joita toteutamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toiminta on suunnattu sekä taiteellisesta yhteisötyöstä kiinnostuneille luoville aloille jo aikaisemmin kouluttautuneille tekijöille. Koulutus on vapaan sivistystyön mukaista täydentävää ja orientoivaa koulutusta. 

Työttömänä työnhakijana pystyt osallistumaan koulutukseen TE-toimiston kanssa sovittuna työkokeiluna.

Kysy lisää ja hae mukaan! 

comartlab@traktori.net  050 330 2277


AIHEITA JA SISÄLTÖJÄ


mm:

 • Ryhmänohjaus 1-4
 • Välineitä draamaohjaajalle
 • Osallistava ja vahvistava valokuvaus
 • Ympäristöherkkyys ja seikkailukasvatus
 • Sarjakuva yhteisötyössä
 • Forum-teatteri
 • Video ja sen soveltavat menetelmät
 • Runokaraoke
 • Arvot ja estetiikka
 • Teksti ja kirjallisuus välineenä ja kohtaamisena
 • Improvisaatio
 • Omat yhteisöprojektit
 • Oman kiinnostuksen mukaiset aiheet