USKOTKO, ETTÄ TAITEELLA JA LUOVALLA TOIMINNALLA

VOI OLLA HYVINVOINTIVAIKUTUKSIA?

HALUATKO TYÖSTÄÄ TAITEELLISTA OSAAMISTASI KOHTI MYYTÄVIÄ PALVELUJA?

HALUAISITKO TYÖSKENNELLÄ ERITYISRYHMIEN KANSSA?

Hankkeen keskeinen tavoite on tarjota joensuulaisille taiteilijoille ja luovan alan toimijoille apua oman työn tuotteistukseen ja konseptointiin. Tavoitteena on luoda uusia työmahdollisuuksia ja tarjota palveluja uusissa verkostoissa. Hankkeessa tehtävä tuotekehittely ja konseptointikoulutus keskittyy erityisesti taiteen ja hyvinvoinnin sektorille. Tämä tarkoittaa käytännössä taidelähtöisten menetelmien käyttöä esimerkiksi hyvinvointisektorilla.

Hanke järjestää koulutuksia, infoja ja työpajoja liittyen tuotteistukseen, markkinointiin, palvelumuotoiluun ja sote-sektorin ja taiteen toimijoiden yhteistyöhön. Osa koulutuksista on kaikille avoimia, mutta hankkeessa toimii myös ryhmä, jolle toiminta on tiiviimpi ja prosessimaisempi. Käytännössä tämä tarkoittaa valmennusta, sparrausta ja kunkin oman tuotteen kehittelyä.

Ydinryhmän tuotteita pyritään myös testaamaan tuotteistusprosessin päätteeksi ja tavoitteena on luoda oikeita, uusia luovia palveluja Joensuuhun. Yhteistyötä tehdään mm. Siun Soten kanssa.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori, ella.tormikoski@traktori.net

traktori.net/taiteestatyota

 KAKE 2.0 hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan sosiaalirahasto.Aikataulu:


Koulutus 1) ke 17.2.2021 klo 9-12, Asiakaslähtöinen ajattelu 

Koulutus 2) ke 24.2.2021 klo 9-12, Brändäys ja tuotekehittely

Koulutus 3) ke 3.3.2021 klo 9-12, Kulttuuri hyvinvointipalveluna kunnissa
Koulutus 4) ke 17.3.2021 klo 9-12, Soveltavan taiteen tuotekehitys/palvelumuotoilu
Koulutus 5) ke 24.3.2021 klo 9-12, Taide- ja kulttuurialan uusia rahoitusmalleja ja kehittyviä palvelujen tuottamisen rakenteita

Koulutus 6) ke 31.3.2021 klo 9-12, Hinnoittelu ja jakelukanavat
Koulutus 7) ke 7.4.2021 klo 9-12, Markkinointia ja viestintää verkossa.
Yhteystiedot: Teatteri otsot | Nurmeksentie 4 | 80100 Joensuu
Hankekoordinaattori: Ella Törmikoski | +358 50 3625945 | ella.tormikoski@traktori.net
Hankevastaava: Kaisa Kervinen | 045 322 8098 | teatteri@traktori.net
Verkkosivut: https://www.traktori.net/taiteesta-tyota/

Ilmoittaudu  koulutukseen lomakkeella!

Kurssille otetaan  ensimmäiseksi ilmoittautuneet. Etusijalla ovat myös ne, jotka voivat osallistua kaikille koulutuskerroille.