USKOTKO, ETTÄ TAITEELLA JA LUOVALLA TOIMINNALLA

VOI OLLA HYVINVOINTIVAIKUTUKSIA?

HALUATKO TYÖSTÄÄ TAITEELLISTA OSAAMISTASI KOHTI MYYTÄVIÄ PALVELUJA?

HALUAISITKO TYÖSKENNELLÄ ERITYISRYHMIEN KANSSA?

Hankkeen keskeinen tavoite on tarjota joensuulaisille taiteilijoille ja luovan alan toimijoille apua oman työn tuotteistukseen ja konseptointiin. Tavoitteena on luoda uusia työmahdollisuuksia ja tarjota palveluja uusissa verkostoissa. Hankkeessa tehtävä tuotekehittely ja konseptointikoulutus keskittyy erityisesti taiteen ja hyvinvoinnin sektorille. Tämä tarkoittaa käytännössä taidelähtöisten menetelmien käyttöä esimerkiksi hyvinvointisektorilla.

Hanke järjestää koulutuksia, infoja ja työpajoja liittyen tuotteistukseen, markkinointiin, palvelumuotoiluun ja sote-sektorin ja taiteen toimijoiden yhteistyöhön. Osa koulutuksista on kaikille avoimia, mutta hankkeessa toimii myös ryhmä, jolle toiminta on tiiviimpi ja prosessimaisempi. Käytännössä tämä tarkoittaa valmennusta, sparrausta ja kunkin oman tuotteen kehittelyä.

Ydinryhmän tuotteita pyritään myös testaamaan tuotteistusprosessin päätteeksi ja tavoitteena on luoda oikeita, uusia luovia palveluja Joensuuhun. Yhteistyötä tehdään mm. Siun Soten kanssa.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori, ella.tormikoski@traktori.net

traktori.net/taiteestatyota

 KAKE 2.0 hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan sosiaalirahasto.Aikataulu:

Kevät 2020 1. Ryhmä  |Koulutukset ja työpajat tarjotaan etänä kesäkuussa. Kouluttajana toimii Jukka Niiranen. Amusa käyttää etätyösketelyalustana Google Meet -järjestelmää, johon osallistujat voivat liittyä Chrome (tai Firefox) -selaimilla ilman ohjelmistoasennuksia tai kustannuksia. Osallistujilla pitää olla omissa tietokoneissaan käytössä Internet-yhteys, mikrofoni ja web-kamera. Työskentelyyn käytetään myös Google Drive -ympäristöä ja jaettuja dokumentteja. 

Koulutuksen toteuttava Amusa Suomi Oy  on erikoistunut suomalaisen taiteen ja kulttuurin valtakunnalliseen verkkomediaviestintään sekä taiteen ja kulttuurin tekijöiden palvelutarjonnan viestintään verkossa erityisesti kulttuurihyvinvoinnin sektorilla. Yritys on ollut mukana valtakunnallisissa Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankkeissa, joissa on juurrutettu taiteen ja kulttuurin palvelutarjontaa sote-sektorille.
Jakoon.fi -palvelussa on erikoistuttu taiteen ja kulttuurin palvelutarjonnasta viestimiseen. Jakoon.fi yhdistää taiteen ja kulttuurin palvelutarjoajat ja palveluista kiinnostuneet sekä niiden ostoista päättävät uudella tavalla. Tiedot omista palveluista tarvitsee syöttää vain kerran ja Jakoon.fi jakaa tiedot eteenpäin eri nettisivuille, sähköposteihin, mobiiliin, facebookiin, twitteriin jne. Palvelu auttaa omasta palvelutarjonnasta kertomisessa.

Syksy 2020 2. Ryhmä | Koulutukset ja työpajat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etänä ja kasvotusten ryhmä- ja pienryhmätoimintana
Yhteystiedot: Teatteri otsot | Nurmeksentie 4 | 80100 Joensuu
Hankekoordinaattori: Ella Törmikoski | +358 50 3625945 | ella.tormikoski@traktori.net
Hankevastaava: Kaisa Kervinen | 045 322 8098 | teatteri@traktori.net
Verkkosivut: https://www.traktori.net/taiteesta-tyota/

Ilmoittaudu  koulutukseen lomakkeella!

Pystyn osallistumaan kaikille kerroille *

Kurssille otetaan kymmenen ensimmäistä ilmoittautunutta. Etusijalla ovat myös ne, jotka voivat osallistua kaikille koulutuskerroille. Jos et pääse nyt  mukaan tähän kevät-kesän koulutukseen, kokeile onneasi syksyllä uudestaan, silloin järjestetään uusi koulutuskokonaisuus.