Lyhytkursseja

Vuoden 2019 Lyhytkursseja
Ilmoittaudu lomakkeella tai sähköpostilla comartlab@traktori.net

Kohtaamisia tilassa

POP UP-näyttelytila Iso Myyn 2. kerroksessa
to 21.3. klo 9-11.30
​​​​​​​Kaisa Kervinen ja Jonna Kuittinen

Pelillistäminen yhteisötyön menetelmänä

ILMAINEN, Kaislakatu 6
pe 15.2.2019 klo 9-11.30
Jonna Kuittinen ja Kaisa Kervinen

Keholla kokeillen

to 28.2. klo 13.00-15.30
to 7.3. klo 13.00-15.30
to 14.3. klo 13.00-15.30
to 21.3. klo 13.00-15.30
Ilmainen, Kaislakatu 6

Keholla kokeillen - kurssilla tutustutaan kehon kautta tapahtuvaan työskentelyyn käyttäen tanssiliiketerapiaan pohjautuvia menetelmiä ja teorioita, joiden myötä lisätään tietoisuutta omista tunteista, ajatuksista ja kehonaistimuksista. Liikkeen ja toiminnallisten menetelmien kautta avautuu uusia mahdollisuuksia mm. kasvatus- ja hoitotyöhön, terapiaan ja ohjaustyöhön. 

Kurssin teemoina on mm. oman kehotietoisuuden vahvistaminen, vireystila, liikelaadut, liike-improvisaatio sekä hermoston reaktiot. Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta kehomenetelmistä ja voit tulla kurssille rauhassa sellaisena kuin olet.


Kouluttajana toimii tanssi ja liiketerapeuttisiin menetelmiin erikoistunut toimintaterapeutti Paula Muranen.


Kurssin aikataulu: torstai-iltapäivisin: 28.2, 7.3, 14.3, 21.3, Yksi kokoontuminen kestää n. 2,5h.

Taiteellisen työn monet kasvot
Vieraana Maria Korkatti

to 7.2.2019 klo 9-11.00 
Kaislakatu 6, ilmainenLaadullinen tutkimus ja yhteisötyö

ti 12.2. klo 12-15 Kaislakatu 6
​​​​​​​ilmainen

Oletko kiinnostunut laadullisesta tutkimuksesta? Tiedätkö millaisilla menetelmillä kerätä tietoa ja tutkimusmateriaalia yhteisöissä? Tällä lyhytkurssilla tutustumme laadullisen tutkimuksen teon perusteisiin. Käymme läpi sekä materiaalin keräämisen työtapoja että analysoinnin ja litteroinnin menetelmiä. Lisäksi keskustelemme siitä, kuinka tehdä eettisestä ja luotettavaa laadullista tutkimusta.

Kesto: 3 h

Montako voi osallistua: 20

Päätavoitteet: Haastattelun ja havainnoinnin sääntöihin, tapoihin sekä etiikkaan tutustuminen. Pohtia millaista on hyvä tutkimus. Analyysin ja litteroinnin menetelmiin tutustuminen.

Kouluttaja YTM Mika Keränen
"Olen Keräsen Mika ja toimin kurssien vetäjänä. Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2018. Pääaineena luin yhteiskuntapolitiikkaa ja sivuaineina psykologiaa sekä mediakulttuuria ja viestintää. Työkokemusta olen kerryttänyt monenlaisissa töissä jo useamman vuoden ajan aina projektitöistä järjestötöihin ja tutkimustyöhön. Olen perehtynyt töissäni yhteisöllisiin aspekteihin sekä kulttuurintuotteisiin. "


Yhteisötaide maailman parannuksena?
- Johdatus yhteiskuntatieteelliseen ja sosiaalitieteelliseen ajatteluun

Pe 8.2. klo 9.00-11.30, Kaislakatu 6
​​​​​​​ilmainen

Mitä ilmiöitä yhteiskunnassa tapahtuu juuri nyt? Millaista arkea ympärilläni elävät ihmiset elävät? Lyhytkurssin tarkoituksena on herätellä osallistujien yhteiskunnallista ajattelua kevyin askelin. Tutustumme ajankohtaisiin ilmiöihin ja aiheisiin sekä keskustelemme niistä erilaisista yhteiskuntateoreettisista tulokulmista käsin. Samalla kehitämme kriittistä ajattelua ja pohdintaa yhteiskunnallisista teemoista.

Kurssilla pohditaan myös, kuinka yhteisötaiteessa voidaan hyödyntää tieteen käytäntöjä. Mitä mielenkiintoista tieteen ja taiteen rajapinnoilta on mahdollista löytää?

Kouluttajana YTM Mikä Keränen

"Olen Keräsen Mika ja toimin kurssien vetäjänä. Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2018. Pääaineena luin yhteiskuntapolitiikkaa ja sivuaineina psykologiaa sekä mediakulttuuria ja viestintää. Työkokemusta olen kerryttänyt monenlaisissa töissä jo useamman vuoden ajan aina projektitöistä järjestötöihin ja tutkimustyöhön. Olen perehtynyt töissäni yhteisöllisiin aspekteihin sekä kulttuurintuotteisiin. "

Kesto: 2,5 h

Montako voi osallistua: max 20 hlö

Päätavoitteet: Ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin tutustuminen. Kriittisen yhteiskunnallisen ajattelun herättely. Perusvalmiuksia tieteen käytäntöjen soveltamiseen yhteisötaiteessa.


Tila- ja paikka taiteessa 1-3

Kerta 1, Perjantai 1.2. klo 12-15.00
Kerta 2, Perjantai 8.2. klo 12-15.00
Kerta 3, Perjantai 15.2. klo 12-15

ilmainen

​​​​​​​
Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen ja ympäristötaiteeseen julkisen taiteen ja katutaiteen kautta. Mietitetään miten taiteen voi tuoda keskelle elinympäristöä ja miten taide näkyy osana arkista ympäristöä ja asutusta. Mietitään miten taiteella voidaan ottaa tietty tila haltuun esimerkiksi hyödyntämällä ääntä ja valoa osana taidetta. Kurssilla perehdytään mm. installaatioon, performanssiin ja muihin nykytaiteen tilaa haltuunottaviin sovelluksiin.

Kouluttaja taidekasvattaja Ella Törmikoski.
Paikka: Kaislakatu 6, Joensuu


Voit osallistua yhteen tai useampaan kertaan, jokainen kurssi on oma kokonaisuutensa ja oma teemansa.
Projekti, prosessi ja sen kuljettaminen
Yhteisötaide prosessin näkökulmasta

Ilmainen
To 24.1.2019 klo 9-11.30
Tomi Kervinen ja Sanni Hirvonen

Millaisia vaiheita yhteisötaideprosessi sisältää ja miten niiden suunnittelua voi jäsentää ohjaajan näkökulmasta? Miten ruokkia prosessia, miten verkostoja ja yhteistyötoimijoita voi hahmottaa? Miten asetetaan eri tasoille tavoitteita, mitataan niiden saavuttamista ja millaista raportointia prosesseissa käytetään? Mitä voimme hyödyntää yleisestä projektin johtamisen ajattelusta? Kevyt johdatus aiheisiin.

Taiteellisen työn monet kasvot
Yhteisökehittäminen & yhteisötaide

Ilmainen
Ma 21.1.2019 klo 10-12.00
Vieraana Kaisa Kervinen Maaseudun Sivistysliitosta

Esittelyssä yhteisökehittämisen projekteja, työtapaa ja erityisesti ympäristötaideprojekteja joita on toteutettu ja on menossa Pohjois-Karjalassa. 

Vuoden 2018  lyhytkursseja

Improvisaatiokurssi

Ilmainen
La 27.10 klo 12-16 , osa 1
su 28.10. klo 12-16, osa 2

Improvisaatioteatterista on moneksi! Impro on itsensä ja muiden kuuntelua, tilan antamista, hetkeen tarttumista ja vuorovaikutusta. Se on tärkeä teatterin harjoitusmuoto ja näyttelijäntyön työkalu, mutta myös dynaaminen kulttuuriilaji itsessään. Kurssilla käydään läpi mitä impro on, millaisia työkaluja ja harjoitteita se pitää sisällään, sekä mihin kaikkialle näitä työkaluja voi soveltaa. Tutustumme monipuolisesti erilaisiin perusharjoitteisiin ja impropeleihin, niiden soveltamiseen, sekä impron viihteellisempään puoleen. Kurssia vetävät Rajatapaus -improryhmästä Iiro Tuovinen ja Sami Nousiainen, jotka ovat pitkän linjan improvisaatioteatterin osaajia. Kiinnostaako impro teatterimuotona? Onko tavoitteesi kehittyä esiintyjänä spontaanimmaksi ja rennommaksi? Haluatko oppia ryhmässä toimimista ja ryhmädynamiikkaa? Tämä kurssi on sinua varten. 

Kouluttajina Iiro Tuovinen ja Sami Nousiainen
Ilmoittaudu tekstarilla 050-330 2277 tai email teatteri@traktori.net

Rennosti Kehoillen - johdatus kehotietoisuuteen

Ilmainen
To 8.11.2018 klo 13-15.30
To 15.11.2018 klo 13-15.30
To 22.11.2018 klo 13-15.30
To 29.11.2018 klo 13-15.30

Oma keho luo pohjan kaikelle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Tunnistatko kehosi reaktiot suhteessa stressiin, ajatuksiisi, vuorovaikutustilanteisiin ja muuttuviin ympäristöihin? Kaipaatko toiminnallisia menetelmiä luovaan työkalupakkiisi?

Rennosti kehoillen -kurssi tarjoaa lempeän ja leikkimielisen kurkistuksen tanssi- ja liiketerapian menetelmiin ja näkökulmiin. Harjoitusten kautta tutustutaan ihmisen perusliikemalleihin ja liikeimprovisaatioon sekä vahvistetaan omaa kehotietoisuutta. Liikkeen ja toiminnan kautta avautuu myös uusia mahdollisuuksia kasvatus- ja hoitotyöhön, terapiaan ja ohjaukseen.

Neljästä kerrasta koostuvan kurssin kouluttajana toimii somaattiseen tanssiin ja liiketerapiaan perehtynyt toimintaterapeutti Paula Muranen.

Ilmoittaudu tekstarilla 050-330 2277
tai email teatteri@traktori.net

Ryhmänohjauksen perusteita

Ilmainen, opettajana Tomi Kervinen
pe 23.11. klo 9.00-15.00
ja toinen itsenäinen osa ti 27.11.2018 klo 9-15.00
Kaislakatu 6, Joensuu
Aiheena ryhmädynamiikka, ryhmäprosessit, ohjaajan erilaiset roolit sekä perustyökaluja ryhmän kanssa toimimiseen
Ilmoittaudu teatteri@traktori.net

Improvisaatiokurssi 2

Ilmainen
Ma 5.11. klo 9-12 , osa 1
Ma 12.11. klo 12-15, osa 2

Improvisaatioteatterista on moneksi! Impro on itsensä ja muiden kuuntelua, tilan antamista, hetkeen tarttumista ja vuorovaikutusta. Se on tärkeä teatterin harjoitusmuoto ja näyttelijäntyön työkalu, mutta myös dynaaminen kulttuuriilaji itsessään. Kurssilla käydään läpi mitä impro on, millaisia työkaluja ja harjoitteita se pitää sisällään, sekä mihin kaikkialle näitä työkaluja voi soveltaa. Tutustumme monipuolisesti erilaisiin perusharjoitteisiin ja impropeleihin, niiden soveltamiseen, sekä impron viihteellisempään puoleen. Kiinnostaako impro teatterimuotona? Onko tavoitteesi kehittyä esiintyjänä spontaanimmaksi ja rennommaksi? Haluatko oppia ryhmässä toimimista ja ryhmädynamiikkaa? Tämä kurssi on sinua varten. 

Kouluttajana Sami Nousiainen
Ilmoittaudu tekstarilla 050-330 2277
tai email teatteri@traktori.net

Taiteellisen työn monet kasvot

Matka, majoitus ja ohjelma on ilmainen. Vastaat itse lounaasta.
pe 16.11.-su 18.11.2018
Miten työllistyä ja toimia taiteen ja soveltavan taiteen kentällä? Kurssilla tehdään opintomatka Tampereen seudulle, jossa kierretään toimijoiden luona ja tutustutaan erilaisiin lähestymisiin yhdistää toimeentulo, taide, pedagogiikka ja yhteisötyöskentely.

Kurssivastaavina Ella Törmikoski ja Kaisa Kervinen
Ilmoittaudu mukaan, paikkoja rajoitetusti.
teatteri@traktori.net